Inilah Biografi Minke Untuk Iqbaal Ramadhan

Betulkah Bumi Manusia sekadar roman percintaan seorang remaja baru sunat bernama Minke? Izinkan saya menjawabnya dengan menguraikan “biografi” Minke yang akan diperankan Iqbaal Ramadhan itu secara lengkap, dari remaja berprestasi di “salah satu SMA” di Surabaya hingga…

Penyair dan Matinya Seorang Petani

depan kantor tuan bupati tersungkur seorang petani karena tanah karena tanah … dia djatuh rubuh satu peluru dalam kepala Larik puisi di atas bukan puisi yang dibuat pekan ini ketika orang banyak geger dan marah…